ඉස්කෝල ඇරඹුනාම සාපෙළ උසස් පෙළට හවස 3 වෙනකං වැඩ - සංශෝධිත වේලාවන්

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments

පාසල්  නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධ නිවේදනය අද අධ්‍යාපන ඇමති ඩලස් අලහප්පෙරුම දන්වා සිටිමෙන් පසුව පාසැල් විවෘත කිරිමෙන් පසු අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වන කාල වේලාවන්  වෙනස් කර ඇති බව කීය. ඒ්
  Read More>>