මංගල සමරවීර දේශපාලනයෙන් සමුගනී - මනාපය පළ නොකරන්නැයිද ඉල්ලයි

Tuesday, June 09, 2020 0 Comments

හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මෙවර මහ මැතිවරණයට තරග නොකිරීමට තීරණය කළ බව අද පස්වරුවේ නිවේදනය කළේ ය. අද පස්වරුවේ මාතර පැවති සාකච්ඡාවකදී මංගල සමරවීර මහතා පැවසුවේ, මන්ත්‍රී දේශපාලනයට සමුදීමට තීරණය කළ බවයි.
මහ මැතිවරණයේ අපේක්ෂකයකු ලෙස ඡන්ද නාමලේඛනයේ තම නම සටහන්ව තිබුණ ද
  Read More>>