මියගිය ශ්‍රී දේවී සමග බොනී කපූර්ගේ 23 වන විවාහ සැමරුමට දුව ජාන්වී තැබූ සටහන

Monday, June 08, 2020 0 Comments

ඉන්දීය බොලිවුඩ් තාරකාවක වන මියගිය ශ්‍රීදේවිගේ සහ සැමියා බොනී කපූර්ගේ විවාහ සංවත්සරය පසුගිය දිනක යෙදී තිබුණි. ඔවුන් දෙපලගේ දියණිය වන ජාන්වී කපූර් 23 වන විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙපළගේ අපූරු ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බෙදාහදා ගෙන තිබුණි.

  Read More>>