ගල්කිස්ස වෙරළට ආ කසළ වැලි ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී හංගපුවාද?

Monday, June 08, 2020 0 Comments

කුත් දින කිහිපයේ මෙන්ම අදත් ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයට කසළ ගසාගෙනවිත් තිබුණි.
පොලිස් පරිසර ඒකකය කසළ ඉවත් කිරීම් සිදුකළ අතර ඊට ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහාය ද හිමි විය.
මේ අතර ඊයේ (07) පෙරවරුවේ ගල්කිස්ස වෙරළ තීරය
  Read More>>