ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ට පෙනෙන අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් අද (21)

Sunday, June 21, 2020 0 Comments

අද (21) දිනයෙහි ශ්‍රී ලංකාවටද දර්ශනය වන අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් පවතින බව වාර්තා කර තිබේ.
මෙම සූර්ය ග්‍රහණයේ ආරම්භක අවස්ථාව උදෑසන 10.23 ට යාපනයේ ඩෙල්ෆ්ට් දූපත ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට දිස්වන බව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය සඳහන් කරයි.
  Read More>>