වීණාවී මියගියේ ෂීට් බෙල්ට් එකට ගෙළ සිරවීමෙන්

Sunday, June 21, 2020 0 Comments

1986 වසරේදී ප්‍රවීණ ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ චන්ද්‍රරත්න මාපිටිගම “ඉරට හඬන මල්” නමින් ටෙලි නාට්‍යයක් නිර්මාණය කළේය. මේ ටෙලි නාට්‍යයට පසුබිම් වූ කතාවට රූපවාහිනි ප්‍රේක්ෂකාගාරය හඬා වැටිණි. ඊට මූලික වූයේ මවු සෙනෙහස අහිමිව තැවෙන අරලියාය. තාත්තාගේ රැකවරණය ලබමින් පුංචි අයියා සමඟ දවස ගෙවූ
  Read More>>