2011 ලෝක කුසලාන පාවා දීමේ චෝදනාව ගැන අරවින්ද කතා කරයි (VIDEO)

Saturday, June 20, 2020 0 Comments

2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහ ක්‍රිකට් තරගය පාවා දීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලකා මණ්ඩලයට පරීක්ෂණයක්‌ ආරම්භ කරන
  Read More>>