මෙවර 2020 ක්‍රිකට් ආසියානු කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ යූඒඊ යේ

Thursday, June 25, 2020 0 Comments


ලබන සැප්තැම්බරයේ පක්ස්තානයේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙන ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය කොරෝනා හේතුවෙන් පවත්වන්නට බැරි වුවත් එය ශ්‍රී ලංකාවේදී හෝ එක්සත් අරාබි එමීර් හිදී පැවැත්වීමට
  Read More>>