ඩිෆෙන්ඩර අනතුර කළ තරින්ද ලබන19 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

Monday, June 15, 2020 0 Comments

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයට අනියුක්තව රාජකාරි සිදුකළ පොලිස් නිලධාරියා ජිවිතක්ෂයට පත් කරමින් පසුගිය 11 වෙනිදා බම්බලපිටිය, හැව්ලොක් ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ රිය අනතුර සිදුකළ රියදුරා මෙම මස 19 වෙනිදා දක්වා
  Read More>>