අපේක්ෂක මෛත්‍රිපාල උසස්පෙළ සමතුන්ට තෑගි දෙන උත්සවේ මැතිවරණ නිලධාරීහු නවතති

Monday, June 15, 2020 0 Comments

මැතිවරණ ප්‍රචාරණයක් වක්‍රාකාරයෙන් සිදුවන ආකාරයට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ උසස් පෙළ සමතුන් ඇගයීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබී කිසිවෙකු එය මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිලි කිරීම නිසා
  Read More>>