වැගන්ආර් -සුබාරු අනතුරින් මියගියේ අධ්‍යක්ෂ මාපිටිගමගේ දියණිය

Monday, June 15, 2020 0 Comments

පාමංකඩ ඊශ්වරී පාර අසළ අයිඒඑස් ආසන්න ප්‍රදේශයේදී මෝටර් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටී ඊයේ (14) සිදුවූ අනතුරෙන් මියගිය කාන්තාව ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ චන්ද්‍රරත්න මාපිටිගම මහතාගේ දියණිය බව වාර්තාවේ.
41 හැවිරිදි ඇය
  Read More>>