තොණ්ඩමන්ගේ දියණියන් දෙන්නා මාරු වී සමාජ මාධ්‍ය පෝස්ටු පළවෙලා

Sunday, May 31, 2020 0 Comments

නිරෝධායන නීති කඩමින් නැසීගිය දේශපාලනඥ තොණ්ඩමන් මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දක්වන්නට ඔහුගේ දියණියක සම්බන්ධවී සිටින බවට සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා පළව තිබේ.
කෙසේ වෙතත් මේ ගැන වැඩිදුර විමර්ශනයේදී
  Read More>>