"මීළඟට කොරෝනා දෙවැනි රැල්ලක් නොවෙයි දෙවැනි උච්චතම අවස්ථාවක් පැමිණිය හැකිය"

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයන් යම් පහත වැටීමේ ප්‍රවණතාවක් ස්වාභාවිකවම සිදු නොවූ බවත්, එබැවින් සෑම රටක්ම උදාසීන නොවී කටයුතු කළ යුතු බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථා වැඩසටහනේ විධායක අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය මයික් රයන් අනතුරු අඟවයි.
  Read More>>