සමඟි ජන බලවේගයේ කිසිදු සාමාජිකයෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න බෑ - සජිත්

Sunday, May 31, 2020 0 Comments

සමඟි ජන බලවේගය, එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ යෝජනා ස්ථීරත්වයෙන් ආරම්භ වූ වැඩසටහනක් බැවින් එහි කිසිදු සාමාජිකයෙකු සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ප්‍රතිපාදන නොමැති බව සමඟි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

  Read More>>