ප්‍රවීණ රංගනවේදිනි ඇන්ජලා සෙනෙවිරත්නගෙන් ඉල්ලීමක්

Saturday, May 30, 2020 0 Comments


ප්‍රවීණ රංගනවේදිනි ඇන්ජලා සෙනෙවිරත්නගේ වකුගඩු දෙකම අක්‍රීයව පවතින හෙයින් ඇයගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා ඉතාම ඉක්මනින් A+ (ඒ පොසිටිව්) වර්ගයට අයත් වකුගඩුවක් බද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය බව
  Read More>>