අද 30 කොරෝනා තත්වය ගැන හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි

Saturday, May 30, 2020 0 Comments


COVID 19 හි වත්මන් තත්වය පිළිබඳව හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ විසින් අද දින (30) ලබාදෙනු ලැබූ හඬපටය මේ සමග පළවේ.