ගුවන් අනතුරින් මියගිය පාකිස්තාන නිරූපිකාව ගැන විවේචන

Thursday, May 28, 2020 0 Comments


පාකිස්තානු නිරූපිකාවක් සහ නිළියක් වන සාරා අබීඩ්, මෑතකදී සිදු වූ ගුවන් අනතුරකින් මියගොස් තිබේ. මරණයට පත් 97 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු වන ඇයව සහ ඇගේ වෘත්තිය ආගමික සම්ප්‍රදායිකයින් විසින් අන්තර්ජාලය හරහා ලැජ්ජාවට පත් කර ඇත.

  Read More>>