කොරෝනා වෛරසයෙන් මිය යෑමේ අවදානම පිළිකා රෝගීන්ට දෙගුණයකින් වැඩියි

Saturday, May 30, 2020 0 Comments

බ්‍රහස්පතින්දා දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පුළුල් අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබෙන්නේ පිළිකා වැළඳී නොමැති කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ මිය යෑමේ අවදානමට වඩා පිළිකාවක් වැළඳී තිබෙන ආසාදිතයන්ගේ මිය යෑමේ
  Read More>>