සජිත් ඇතුළු 102 ක් එජාපයෙන් නෙරපෙන්න ළඟයි

Wednesday, May 27, 2020 0 Comments

පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් සමගි ජන බලවේගයේ නාමයෝජනා ලබා ගෙන ඇති සාමාජිකයින් 102 කගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර තිබෙයි.

  Read More>>