මහින්දගෙ කේන්දරේ බලා පළාත් සබා ඡන්දෙට යන මෛත්‍රී (බදාදා කාටූන්)

Wednesday, February 13, 2019 0 Comments

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News