විවාහ උත්සවය වැඩිහිටි හා ළමා නිවාසයක පැවැත්වූ අපූරු යුවළ

Wednesday, September 26, 2018 0 Comments

වෘත්තීයෙන් ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වන මාතලේ සංජීව අරුණසිරි සිය ආදරණීය මනාලිය ගයාශානි සමග
අතිනත ගත් දිනය

අනවශ්‍ය වියදම් නොකර අර්ථවත් දෙයක් වෙනුවෙන් කැප කර තිබේ. එම විවාහ උත්සවයේ ඇති විශේෂත්වය වන්නේ අසරණ වූ වැඩිහිටියන් සහ කුඩා දරුවන් පමණක් සිටින නිවාසයක අයට සතුට බෙදාදෙමින් එය පැවැත්වීමයි.
සැරසිලි පෝරු සුවිසල් කේක් ගෙඩි කිසිවක් නැති මත්පැන් ආදිය නොමැති මෙම චාම් මංගල උත්සවයේදී ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කළ මුදල් ඉඹුලන්දණ්ඩ වැඩිහිටි නිවාසයේ අසරණව සිටි සියල්ලන් පිනවීම වෙනුවෙන් වැය කර තිබුණි.


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News