තොපි නොබැන්නේ කාට ද .. ගොබ්බ ෆෑන්ස්

Monday, September 24, 2018 0 Comments


පහත පළවන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය ගැන
ෆේස් බුක් ඔස්සේ හුවමාරුවූ පෝස්ටුවකි.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News