ට්‍රම්ප් මෙලනියා සමග මෛත්‍රීපාල යුවළ එක්වේ

Thursday, September 27, 2018 0 Comments


එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 73 වන සැසිවාරයට සහභාගි වූ සියලු රාජ්‍ය නායකයන් වෙනුවෙන්
ඇමරිකා ජනාධිපති

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා විසින් පිරිනමන ලද රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයට විශේෂ ඇරයුම් ලැබූ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ එම මැතිනිය ට්‍රම්ප් යුවළ සමග ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු