සජිත්ට සුක්කානම දී රනිල් සයිඩ් සීට් එකේ

Wednesday, September 26, 2018 0 Comments


සූරියවැව වැදිවැව ඉදිකළ ඩීඑස් සේනානායක ගම  127 වන උදාකළ ගම්මානය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වූ ඇමති සජිත් සිය රියේ නංවාගෙන අගමැති රනිල්ට නිවාස සංකීර්ණය පෙන්වූයේය. මේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූපයකි.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News