මරණීය දණ්ඩන තීන්දුවට එරෙහිව ප්‍රේමලාල් ජයසේකරගෙන් අභියාචනයක්

Wednesday, August 05, 2020 0 Comments

හිටපු අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට එරෙහිව රත්නපුර අංක දෙක මහාධිකරණය මඟින් ලබාදුන් මරණීය දණ්ඩන තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනයක් ඊයේ (04දා) රත්නපුර මහාධිකරණය වෙත ගොනුකරනු ලැබිණි.
  Read More>>