අංගොඩ ලොක්කා මියගිය බව ඉන්දියාව තහවුරු කරයි

Monday, August 03, 2020 0 Comments

සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙක් වන ලසන්ත පෙරේරා නොහොත් අංගොඩ ලොක්කා ඉන්දියාවේදී ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවට පසුගිය දිනවල ප්‍රචාරය වූයේ ඔහුගේ පෙම්වතිය බව කියන තැනැත්තියක ඔහුට වසදී ඇතිය යන කාරණාවද සමගිනි. ඇය අංගොඩ ලොක්කා රවටා බීම වර්ගයකට වස කලවම් කර
  Read More>>