අමිතාබ්ට සුවයි අභිෂේක් තවම ඇතුලේ

Monday, August 03, 2020 0 Comments

ඉන්දියාවේ බොලිවුඩ් නළු අමිතාබ් බච්චන් කොවිඩ්-19 පරීක්‍ෂණය සෘණාත්මක වීමත් සමඟ සුවය ලබා රෝහලෙන් පිටව ගොස් ඇත.
  Read More>>