තාත්තගෙ ඡන්ද වැඩට සල්ලි දෙන්න මාලක සිල්වාගෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට තර්ජන

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments

මෙවර මහමැතිවරණයට අනුරාධපුර එජාප අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත්ව සිටින හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා නැවතත් ආන්දෝලනාත්මක පුවත් මවමින් ව්‍යාපාරිකයෙකුගෙන් මුදල් ඉල්ලා කළ තර්ජනයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් විමර්ශන ඇරඹී ඇත.
  Read More>>