පුත්තලම කොරෝනා සැක රෝගීන්

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාස කිහිපයකින් මේ වන විට සැක සහිත කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් කිහිප දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය දිනුෂා ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කර සිටින්නීය.
  Read More>>