වැලිකඩ බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයට පී සී ආර් පරීක්‍ෂණ

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේ සහාය සේවා සදහා යොදවා සිටි රැදවියෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් රෝහලේ සියළු රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය පී සී ආර් පරීක්‍ෂණ සදහා යොමු කිරීම අද පෙරවරුවේ ආරම්භ විය.

  Read More>>