තහවුරු කළ පීසීආර් වැරදි යයි පුනපුනා කියන නිසා ජපුර පරීක්ෂණ වලින් ඉවත්වෙලා

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

සුගියදා කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම සිදුවූ වකවානුවේ පටන් ඒ සම්බන්ධ පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබූ ප්‍රධාන ආයතනයක් වූයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල ඩෙංගු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයයි.
ඔවුන්ගේ ධනාත්මක කෝවිඩ් -19 පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ව්‍යාජ යැයි දිගින්දිගටම බැහැර කිරීම පිළිබඳව
  Read More>>