බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන් කොවිඩ් සහන අරමුදල් වලින් ෆෙරාරී රථත් මිලදී අරගෙන

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

COVID-19 වසංගතයේ බලපෑමත් සමග බ්‍රිතාන්‍යයේ ව්‍යාපාර වෙත සිදුවූ හානිය අවම කරගැනීමේ අරමුණින් රජයේ මැදිහත්වීම මත ලබාදුන් ණය සහන අරමුදල් අවභාවිත කිරීමට ලක් වී ඇතැයි එරට මාධ්‍ය පවසයි. වාර්තා සඳහන් කරන ආකාරයට මේ වනවිට ලක්ෂ 10කට අධික කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර හිමිකරුවන් පිරිසක් මෙම සහන අරමුදලෙන් මුදල් ලබාගෙන තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News