පේරාදෙණිය සරසවිය අවට කැලෑවේ මරඋගුල් සොයා මෙහෙයුමක්

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සරච්චන්ද්‍ර එදිරිසිංහ රංග පීඨය අවට ප්‍රදේශයේ පිහිටි කැලැවේ ගැවසෙන සතුන් දඩයම් කිරීමට  දඩයම්කරුවන් පුපුරන ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන මර උගුල් අටවා ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇති නිසා
  Read More>>