විනූ සහ පෙම්වතාගේ සිරුරේ කොටස්

Thursday, July 02, 2020 0 Comments

ටෙලිනාට්‍ය නිළි විනූ සිරිවර්ධන මේ වනවිට  විවාහ අපේක්ෂාවෙන් පසුවන බවත් 2020 වසර අවසානයට පෙර විවාහ උත්සවය පැවැත්වීම තීන්දු කර ඇති බවත් පසුගිය සතිඅන්තයේ පුවත්පත්වලට දන්වා තිබුණි.
ඇය අතගන්නා මනාලයා ගැන වැඩි විස්තර
  Read More>>