බ්‍රසීලයේ ජනාධිපති ජෙයාර් බොල්සොනාරෝට කොරෝනා

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments


බ්‍රසීලයේ ජනාධිපති ජෙයාර් බොල්සොනාරෝ (65) අද සිදු කළ පරීක්ෂණයෙන් කොරොන වයිරසයට ධනාත්මක වූ බව වාර්තා කර තිබේ.
බ්‍රසීලය පුරා කොරෝන වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමට මෙම ජනපතිවරයාගේ නොසැලකිලිමත් පාලනය හේතුවූ බවට විවේචන පැවතුණි. ඔහු කොරෝනා රට පුරා ඔඩුදුවද්දී එය තවත් එක් වෛරසයක් ලෙස පමණක් දක්වමින්
  Read More>>