ට්‍රම්ප් දුර්කථනයෙන් ලෝක නායකන්ට කියූ කතා හෙළි වෙයි

Thursday, July 02, 2020 0 Comments


ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සිය ධුර කාලයේ ඇතැම් අවස්ථාවලදී ලෝක නායකයන් සමග පැවැත් වූ පෞද්ගලික දුරකථන සංවාදවලදී කියූ දේ හෙළිකරමින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
  Read More>>