මෙවර මැතිවරණ අපේක්ෂකයින්ගේ සමාජ ජාල දැන්වීම් හා වාර්තාකරණය

Thursday, July 02, 2020 0 Comments

මේ දිනවල මහමැතිවරණ උණුසුම කෙමෙන් දැනෙන්නට පටන් ගනිද්දී ඊට තරග කරන අපේක්ෂකයින් වෙනදාටත් වඩා අන්තර්ජාල දැන්වීම් ලබාදීම කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන බව පෙනෙන්නට තිබේ.
මැයි මාසයේ අවසන් සතියේ සිට ෆේස්බුක් සමාගම මගින්  ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තාකරණයන් සඳහා දැන්වීම් පුස්තකාල උපාංගය (ad library tool) ඇතුළත් කර තිබේ. මෙම උපාංගය මගින්
  Read More>>