සෙබළෙකු එක්වූ ආගමික වැඩසටහන නිසා මොණරාගල පිරිවෙන් හිමිවරුන් 45ක් නිරෝධායනයට

Friday, July 17, 2020 0 Comments

මොණරාගල බඩල්කුඹුර, ගල්ලඹ පිරිවෙන්නේ හාමුදුරුවරු හතළිස් පස්දෙනෙකු  ඇතුළු හැත්තෑ දෙදෙනෙක් එම පිරිවෙන්  පරිශ්‍රය තුළම ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්කර ඇති බව ඌව ආණ්ඩුකාර රාජා  කොල්ලුරේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
  Read More>>