කොරෝනා නිසා දින 3 කට පොදුජන පෙරමුණේ රැස්වීම් අත්හිටුවයි

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය විසින් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News