ජින්තුපිටිය කොරෝනා සැකකරු රෝගියෙකු නොවේලු - 155 ක් ගෙදර යති

Sunday, July 05, 2020 0 Comments


පසුගියදා ආන්දෝලනයක් ඇති කරමින් කොළඹ 13 ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගියා එලෙස රෝගියෙකු නොවන බව
  Read More>>