රස්නය වැඩියි කියා 15ක් නිට්ටඹුව පොලීසිය හරවා යවලා

Friday, July 17, 2020 0 Comments

විවිධ වූ සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා තම පොලිසියට ඊයේ (18) පෙරවරු 8ත් දහවල් 12ත් අතර කාලයේ පැමිණි පිරිස අතුරින් පහළොස් දෙනකුගේ පමණ ශරීර උෂ්ණත්වය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම නිසා එම පිරිසට
  Read More>>