මරුටිය ගඟට ගියේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් වැරදිලා පහත්වෙලා

Saturday, June 13, 2020 0 Comments

සුගියදා පානදුර හිරණදී බොල්ගොඩ ගඟ අසල නවතා තිබූ මරුටි800 වර්ගයේ කාර් රථයක් ගඟට පෙරළී කාන්තාවක මියයාමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විභාගයේදී එම සංසිද්ධියෙන් ජීවිතය බේරාගත් කාර් රථයේ සිටි  පිරිමි පුද්ගලයා සාක්ෂි දෙමින් පවසා ඇත්තේ වාහනේ අත් තිරිංග වැරදීමකින් පහත්වීම නිසා
  Read More>>