අමිතාබ් - ජයා 47 වන විවාහ සැමරුමට පුතු හා දූ කළ දේ

Saturday, June 13, 2020 0 Comments


අමිතාබ් බච්චන් සහ ජයා බච්චන්ගේ 47 වන විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් අභිෂේක් හා ෂ්වේතා බච්චන් තම දෙමාපියන්ගේ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බෙදා හදා ගෙන තිබේ.
වර්තමානයේ වැඩි පිරිසක් ඉලක්ක පසුපස හඹා යමින් තම සිහින යථාර්තයන් බවට පත්කර ගැනීම වෙනුවෙන් වැදගත් දේවල් අමතක කොට දමා කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කිරීමට හුරුවී සිටියි. එවන් අවස්ථාවක
  Read More>>