කොරෝනා නිසා මියගිය හතරවැනියාට නිසි පරිදි අවසන් ගෞරව

Monday, June 29, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදනය නිසා පසුගිය අප්‍රේල් මස 02 වනදා ජීවිතය හැර ගිය 4 වැනි ශ්‍රී ලාංකිකයා වූ රත්මලාන වෙඩිකන්ද පාරේ විසූ 58 හැවිරිදි මාරියෝ හේමාල් සිල්වා මහතා වෙනුවෙන් ඒ දිනවල අවසන් කටයුතු සිදු කර තිබුනේ නිරෝධායන නීති අනුව බොහෝ සීමාකම් සහිතවය.
මේ වනවිට අගුළුදැමීම ලිහිල් කර ඇති නිසා හේමාල් ද සිල්වා මහතාගේ භෂ්මවාශේෂ
  Read More>>