සුදු පැහැයට හුරු වස්තුවක් පේරාදෙණිය බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක භූමියක

Monday, June 22, 2020 0 Comments

සුදු පැහැයට හුරු කිසියම් වස්තුවක් පේරාදෙණිය, මෙගොඩ කළුගමුව, ජේම්ස් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන භූමියට පතිත වී ඇතැයි වාර්තා වේ. විහාර භූමියේ ඉදිකෙරෙමින් ඇති චෛත්‍ය පරිශ්‍රයට පෙරේදා  (20) රාත්‍රියේ හෝ
  Read More>>