ඇමරිකානු තානාපති නිලධාරියාට කොරෝනා බෝ කර එව්වාදැයි සැකයි- වාසුදේව

Monday, June 08, 2020 0 Comments

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේදී පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් රටට ඇතුළු වූ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාල සේවකයාට කොවිඩි -19 වෛරසය ශරීරගත කොට ඔහු මෙරටට එව්වේ දැයි යන්න
  Read More>>