මාධ්‍යවේදී දරීෂාගේ ලැප්ටොප් පරිගණකය ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

Thursday, June 18, 2020 0 Comments

ජනරජය අපහසුතාවට පත්කර බොරු සාක්ෂි ලබාඳුන්නැයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇප මත සිටින ශ්‍රී ලංකා ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ වීසා නිලධාරිනි ශානියා බැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් මහත්මිය සම්බන්ධ විමර්ශනවලට අදාළව මාධ්‍යවේදිනී දරීෂා බැස්ටියන් මහත්මියගේ ලැප්ටොප් පරිගණකය සම්බන්ධ
  Read More>>