ආසිරි රෝහලට අයත් ඉඩම විදේශ මුදල් වලින් ගත් අයුරු පෙන්වන්න බැරිවූ යුවළ රිමාන්ඩ්

Thursday, June 25, 2020 0 Comments

සැක සහිත අන්දමින් රුපියල් බිලියන 2.6ක මුදලක් යොදවා කොළඹ 07 හෝර්ටන් පෙදෙසේ පිහිටි ආසිරි රෝහලට අයත් ඉඩම මිලදී ගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අත්අඩංගුවට ගත් මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යපාරික යුවළක් ලබන 07 වැනිඳා තෙක් රක්ෂිත
  Read More>>