බ්‍රිතාන්‍ය පාසල් පරිශ්‍ර තුළදි කොරෝනාවෙන් වැළකීම කළ හැකි අයුරු ගැන අධ්‍යයනයක්

Thursday, June 11, 2020 0 Comments

බ්‍රිතාන්‍යයේ පාසල් තුළ COVID-  19  වෛරසයෙන් වැළැකීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන කටයුතු නිරීක්ෂණය සදහා නව අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි වාර්තා වෙයි. රජයේ මුලිකත්වයෙන් සංවිධානය කෙරෙන මෙම අධ්‍යයනය ස්වේච්ඡා මට්ටමෙන් සිදුකිරීම සැලසුම වී ඇත. එංගලන්තයේ මහජන සෞඛ්‍ය
  Read More>>