කංජිපානිගේ පියා කපා කොටා තුවාල කළේ ''පුකුඩුකන්නා'' ගේ කල්ලියෙන්ලු

Friday, June 19, 2020 0 Comments

පරාධ කල්ලි සාමාජිකයකු වූ කංජිපානි ඉම්රාන් නැමත්තාගේ පියා මාලිගාවත්ත, සද්ධර්ම මාවතේ දී පෙරේද (17) පස්වරුවේ කපා කොටා බරපතළ තුවාල සිදුකර ඇත්තේ ඉන්දියාවේ සැගව සිටින තවත්
  Read More>>